Over

Bijgewerkt 5-02-2024 Originele publicatie 14-09-2021 3

De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) en SIVI ambiëren een sectorbreed uitstekend werkende Data Exchange voor financiële diensten. 

Data Exchange

Binnen de financiële sector vindt een versnelling plaats van de ontwikkeling van Data Exchange. In de kern houdt Data Exchange in dat partijen gegevens uitwisselen die de ontvanger - zonder menselijke bewerkingen – gebruikt voor het optimaliseren en versnellen van de eigen dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is, bijvoorbeeld in het kader van een hypothecair krediet, de data die de geldverstrekker rechtstreeks ontvangt van de partij die de identiteit van de consument heeft vastgesteld en met toestemming van diezelfde consument verstrekt aan de geldverstrekker. 

Inzicht in en overzicht van standaarden zijn urgent 
Om te komen tot sectorbreed voorbeeldig werkende Data Exchange voor financiële diensten moet een digitaal ecosysteem tot stand worden gebracht waarin standaarden worden toegepast rond onder meer vaststellen van digitale identiteiten, transport en digitale opslag van data en procesondersteuning. CGA (https://www.contactgroepautomatisering.nl/) en SIVI (www.sivi.org) maken verbinding tussen overzicht van en inzicht in de eerdergenoemde standaarden en de partijen die ze toepassen. Dit helpt iedereen de juiste afwegingen en keuzes te maken. 

Kennisbank Data Exchange

De kennisbank bestaat uit meerdere onderdelen:

  • Databronnen
  • Toegang
  • Transport
  • Gegevensstandaarden
  • Services

Ieder onderdeel heeft dezelfde indeling:

  • Wetgeving
  • Bouwstenen/Principes (waaronder standaarden)
  • Oplossingen gericht op de particuliere klant
  • Oplossingen gericht op de zakelijke klant
  • Oplossingen gericht op de keten (zakelijk)

In een apart onderdeel Kennisbank Algemeen zijn verwijzingen naar rapporten, papers, standaarden en overzichten opgenomen. Voorts is een begrippen- en afkortingen lijst opgenomen.

Deelnemers Contactgroep Automatisering